Barkod Tescil

Barkod Tescil BaşvurusuSatış sonrası(POS) yönetiminde, barkod kullanımı önemli konular ile ilgili çok detaylı güncel bilgi sağlayarak kararların daha hızlı ve güvenilir şekilde alınmasına imkan vermektedir. Barkod bildiğimiz gibi aldığımız ürünlerin üzerindeki siyah çubuklu kodlardır. Günümüzde bir çok firmanın kullandığı barkodsistemi ürünlerin giriş ve çıkışlarını daha rahat kontrel etme bakımından ve stok işlemlerinde daha kolaylık sağlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında satış yapan bir çok firmanın barkod tescili yaptırmamakla bir çok sıkıntıya ve kayba girmektedir. Barkod Tescili başvuru evraklarının tamamlanmasından 3 iş günü içerisinde tescil belgeniz tarafınıza iletilir. Barkod Tescil süresi 1 senedir. Başvuru yapıldığı sene harici başvuru sahibi barkod tescili’ni devam ettirebilmesi için TOBB-GS1’e üyelik aidatı ödemelidir. Aidat bedeli üye firmaya TOBB-GS1 tarafından bildirilecektir.
 
Barkod Tescil İşlemleri: Barkod Tescili İçin gerekli evrakları tarafımıza ulaştırdığınızda başvurunuz hiç vakit kaybetmeden yapılır ve 3-4 iş günü içerisinde tescil belgeniz tarafınıza iletilir. Barkod Tescil İşlemleri için izlenmesi gerken yollar.
 
1- EK-1 Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması.
 
2- EK-2 Taahhütname’nin doldurulup şirket yetkilisince noter’e onaylatılması.
 
3- Başvuru yapan firma, Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsası veya Esnaf Odasına(TESK) kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sicil Suretini (Faaliyet Belgesi) başvuru formuna eklemelidir.
 
4- Firma bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait GELİR TABLOSUNU” muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatıp başvuru formuna eklemelidir.
 
5- Firma başvuru yaptığı yıl içerisinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine bulundukları yıl içerisinde kurulduğunu gösteren “TİCARET SİCİL GAZETESİNİ” başvuru formuna eklemelidir.
 
6- Başvurunun Tarafımızca yapılması için tarafımıza düzenlenmiş vekaletname (noter onayı gerektirmez.)
Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır