Web Yayın Sözleşmesi

WEB YAYIN SÖZLEŞMESİ

MADDE - 1. Bir tarafta Sakarya Mah.Çan Cad. No:70 Kat:1  Biga/ÇANAKKALE  adresinde mukim SİNOBİL Yazılım web yazılım online programlama reklam tanıtım hizmetleri  (Kısaca SİNOBİL olarak anılacaktır). diğer tarafta bu sözleşme fesih edilinceye kadar SİNOBİL’nin sunucularından ve ürün ve hizmetlerinden yararlanan MADDE-21'de ünvan ve iletişim bilgileri yazılı olan kişi ve kurum iş (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) bu sözleşmenin taraflarını oluşturur.

MADDE - 2. SİNOBİL sunucularında yer alan ve yayınlanan hiçbir yazılı, görsel ve sesli içerik, meteryal Türkiye Cumhuriyeti kanun, yasa ve yönetmeliklerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİ'ye aittir. Hiçbir şekilde SİNOBİL sorumlu tutulamaz.

MADDE - 3. MÜŞTERİ nin SİNOBİL'den satın aldığı tüm yazılımlarının yedekleme amacı dışında tasarımsal ve yazılımsal olarak kopyalanması, taklit edilmesi, çoğaltılması, elektronik olarak transfer edilmesi, kaynak kod haline dönüştürülmesi, programlardan yararlanılarak başka programların üretilmesi yasaktır. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi tüm zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder.

MADDE - 4. MÜŞTERİ, SİNOBİL'nin yazılım veya sunucularının kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile gönderilen veya alınan bilgi, resim, yazı,doküman, şekil vs. den doğan veya doğacak olan maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

MADDE - 5. SİNOBİL, MÜŞTERİ'sinin her türlü verisini korumak için düzenli olarak yedekleme yapar, MÜŞTERİ verilerinde oluşabilecek her türlü hata ve zarara karşı şifresini her türlü kötü niyetli kişilere karşı korumak ve gizli tutmak, personelini uyarmak, web tabanlı yazılımlarındaki yedekleme bölümü ile kendi verilerinin yedeklemelerini yapmak zorundadır. SİNOBİL, oluşabilecek hata ve zararlardan sorumlu değildir

MADDE - 6. MÜŞTERİ, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, resim, şekil, ses dosyası, müzik ve video vb. hareketli görüntülerin ve dokümanların izinsiz kullanılması, web sayfalarında, yayınlaması ve bulundurulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklarda SİNOBİL taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda 3ncü kişi ve kurumlara karşı sorumlu MÜŞTERİ'dir ve doğacak olan bütün maddi ve manevi zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. Bu gibi durumlarda SİNOBİL anlaşmayı fesh etme hakkını saklı tutar.

MADDE - 7. MÜŞTERİ, verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmamış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde SİNOBİL sorumlu tutulamaz, sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. SİNOBİL, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

MADDE - 8. İnternet, bir medya ortamı olduğundan, MÜŞTERİ, kendi veya müşterilerilerinin verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, SİNOBİL yükümlü değildir.

MADDE - 9. MÜŞTERİ, ödemelerini belirlenen dönemlerde, düzenli olarak yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, SİNOBİL, MÜŞTERİ'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

MADDE - 10. SİNOBİL, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri özel tasarımlar için gerekli dökünamlar verildikten sonra 60 iş günü  içinde yapmakla yükümlüdür.

MADDE - 11. MÜŞTERİ, SİNOBİL sunucularını kullanarak SİNOBİL'nin geliştirdiği web tabanlı yazılım, eklenti yazılım veya kod uygulamaların dışında başka bir yazılım, kod veya eklenti uygulama (sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) ekleyemez ve verilen servis veya hizmetleri kötüye kullanamaz. SİNOBİL, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

MADDE - 12. MÜŞTERİ, kendisi veya personeli kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

MADDE - 13. MÜŞTERİ, kendisi veya personeli kesinlikle SİNOBİL sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. MÜŞTERİ, kendisi veya personeli hiçbir şekilde SİNOBİL sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

MADDE - 14. MÜŞTERİ, kendisi veya personeli kesinlikle SİNOBİL sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), SİNOBİL'nin diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda SİNOBİL, MÜŞTERİ'den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde SİNOBİL sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

MADDE - 15. SİNOBİL,nin web sitelerini internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata yada Türk Telekom alt yapısından dolayı ve kendi kontrolü dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

MADDE - 16. MÜŞTERİ, SİNOBİL ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Biga Mahkemelerini ve Biga İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE - 17. SİNOBİL, yazılım ürünlerinin ve hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE - 18. MÜŞTERİ, istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz. (Hizmetin açılış tarihinden itibaren yıllık ödemelerde ilk 15 günü kapsayan süre içerisinde, aylık ödemelerde yalnızca ilk ay 15 günü kapsayan süre içerisinde müşterinin sözleşmeyi fesih etmesi durumunda, hizmetin ücretinin Servis Sağlayıcı tarafından geri ödeneceği garanti edilmektedir. Webmanager Yazılım Bedelleri, Domain Tescil bedelleri, IP tahsis bedelleri, ssl sertifika bedelleri geri ödeme kapsamına dahil değildir.)

MADDE - 19. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeye yazdığı Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, MÜŞTERİ'ye yapılmış sayılır. MÜŞTERİ, İletişim Email Adresini güncel tutmakla yükümlüdür.

MADDE - 20. İşbu sözleşme, SİNOBİL'nin mevcut ve yeni geliştireceği tüm ürünler ve verdiği tüm hizmetler için geçerlidir.

MÜŞTERİ - SİNOBİL YAZILIM’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Copyrights © 2024 Tüm Hakları Saklıdır